Month: August 2019

  • เชียงตุง พม่า นาข้าว ชาวบ้าน อาหารการกิน

    เชียงตุง พม่า นาข้าว ชาวบ้าน อาหารการกิน

    เชียงตุง พม่า ~ การเดินทางต่างแดน ที่ไม่เหมือนต่างแดน ~ เพราะการไปเที่ยว เชียงตุง Kyaingtong ก็เหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้านเรา ชาวบ้านน่ารัก ใจดี มีน้ำใจ อบอุ่น พูดภาษาไทยได้ รสชาติอาหารอร่อยถูกปากใกล้เคียงบ้านเรา ราคาถูก บ้านเรือนก็ยังคงความเก่าแก่ ทริปนี้เราจะพาไปเที่ยว เชียงตุง กันแบบบ้านๆ มี ทุ่งนา ชาวบ้าน และอาหารการกิน :star: เชียงตุง (Kyaingtong) เป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉาน (Shan state) ของพม่า (Myanmar) ประชากรส่วนใหญ่จะเป็น ชาวไทขึนหรือไทเขิน มีไทใหญ่ และ พม่า รองลงมา อยู่ทางตะวันออกของพม่า พื้นที่เป็นแอ่งกะทะมีภูเขาล้อมรอบ จุดที่สำคัญที่สุดก็คือ เวียงเชียงตุง (Kyaingtong Township)  มีสิ่งปลูกสร้างตามแบบฉบับเชียงตุง คือ หอ หรือ คุ้ม (ล้านนา) หรือ วัง (สยาม) หอในเชียงตุงมีเป็นจำนวนมาก เช่น หอหลวง (สำหรับเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าเชียงตุง และรับแขกบ้านแขกเมือง) […]