Category: Pakistan

  • ปากีสถาน ประมาณนี้ Incredible Pakistan

    ปากีสถาน ประมาณนี้ Incredible Pakistan

    ปากีสถานมีอะไรน่าเที่ยว ถ้าไม่มาสัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่รู้ Incredible Pakistan เพราะ ปากี มีจริง การเดินทางที่มีแต่เขา เขา และภูเขาสูง เราจะเดินทางตามเทือกเข้า HINDUKUSH , THUI , HIMALAYA  , KARAKORAM ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ บ้างก็เป็นริ้วริ้วสลับตัดกับสีน้ำตาลเข้ม หรือที่เกิดเป็นธารน้ำแข็ง แค่นี้ก็ตื่นเต้นมากแล้ว