Tag: ตาก

  • เที่ยวด้วย ช่วยกันได้ เที่ยวแล้วยัง แม่ระมาด แม่สอด จ.ตาก

    เที่ยวด้วย ช่วยกันได้ เที่ยวแล้วยัง แม่ระมาด แม่สอด จ.ตาก

    การเดินทาง การท่องเที่ยว มันไม่ใช่เพียงแค่การได้ไปเห็นสิ่งใหม่ ธรรมชาติ ผู้คน หรือวัฒนธรรมของที่นั้นๆ ช่วงหลังนี้การเดินทางท่องเที่ยวของพวกเรา ก็มักจะมีสิ่งของ ขนม ติดไปแจกด้วย หรือไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่น พวกเราชอบเที่ยวดอย เที่ยวภูเขา เลยได้เห็นชีวิตของคนอื่นที่เค้ายังขาดแคลนบางเรื่อง ก่อให้เกิดทริปอาสาพร้อมกับได้ท่องเที่ยวไปด้วย และครั้งนี้ก็เช่นกัน ตั้งใจจะไปเที่ยว อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด จ.ตาก