Tag: บ้านป่าบงเปียง

  • อาสา : พากันเที่ยว บ้านป่าบงเปียง เชียงใหม่

    อาสา : พากันเที่ยว บ้านป่าบงเปียง เชียงใหม่

    จุดเริ่มต้นของทริปนี้ ตั้งใจจะไปยลโฉมทุ่งนาข้าวขั้นบันไดที่ บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่พร้อมกับงานจิตอาสา ที่โรงเรียนบ้านห้วยฝาง อ.ฮอด ซึ่งโรงเรียนก็ไม่ไกลบ้านป่าบงเปียง ได้เท่ยวได้บุญ อิ่มใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำในทุกทริปที่เดินทาง คือ นำสิ่งของไปบริจาคให้แก่ชาวบ้านหรือเด็กๆ ในที่ที่พวกเราไปเที่ยว