Tag: บ้านไฮตาก

  • รีวิวเที่ยวเลย แคมป์ปิ้ง จิบแฟ แลหมอก กอดวิวหลักล้าน ที่ บ้านไฮตาก ภูเรือ

    รีวิวเที่ยวเลย แคมป์ปิ้ง จิบแฟ แลหมอก กอดวิวหลักล้าน ที่ บ้านไฮตาก ภูเรือ

    วิถีแคมป์ปิ้งในรูปแบบสะดวกสบายหน่อย รถจอดถึงที่และได้เห็นวิวระดับล้าน กับการต้มกาแฟสด จิบเบาๆ ชมทะเลหมอก ที่ บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอภูเรือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 750 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ด้วยวิว 180 องศา ได้เห็นวิวทิวภูเขาสลับซันซ้อน พระอาทิตย์ตกก็แสงสวย ตอนเช้าก็มีหมอกมาทักทาย เป็นห้องนอนที่มีวิวระดับ 5 ดาว ฟินมาก ชิลมาก : )