Tag: วัดโพธิ์ชัย

  • เที่ยว นาแห้ว เลย ไม่แห้วสมชื่อ แต่ สมหวัง

    เที่ยว นาแห้ว เลย ไม่แห้วสมชื่อ แต่ สมหวัง

    เที่ยวนาแห้ว จะพาไป Refresh ร่างกายกันนะ เข้าหา ธรรมชาติ ผู้คน วัฒนธรรม และโบราณสถาน ที่ อำเภอนาแห้ว อำเภอเล็กๆ ของจังหวัดเลย เมื่อมาถึงนาแห้วแต่ไม่ได้แห้วตามชื่อนะ แต่สมหวัง จะสมหวังยังไง ตามไปเที่ยวสัมผัสมนต์เสน่ห์นาแห้วด้วยกัน นาแห้วจะเป็นความตั้งใจที่จะต้องมาให้ถึง