Tag: เกาะจิก

  • กินปู ดูดาว บนเกาะจิก จันทบุรี

    กินปู ดูดาว บนเกาะจิก จันทบุรี

    ทริปนี้ว่าด้วยเรื่อง ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ตามกระแสและกระจายรายได้สู่ชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนววิถีชาวบ้านแบบเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ อยู่อย่างพอเพียง บนเกาะจิก อ.ขลุง จ.จันทบุรี