เที่ยวย่านการค้าเมืองเอ้อสุ่ย Ershui 二水 ไต้หวัน : Taiwan

ไต้หวันกันปะ ประเทศที่เรานิยมไปเที่ยว ไปกินโดยเฉพาะชานมไข่มุก ไปช้อปปิ้ง เราก็จะนึกถึงแต่ ไทเป ไทจง จิ่วเฟื่น ทะเลสาบ Sun moon ก็ถือว่าที่เที่ยวยอดฮิตนิยมไป แต่บทความนี้จะขอนำเสนออีกเมืองที่เป็นเมืองแห่งการค้าและธุรกิจ คือ เมือง Ershui 二水 เอ้อสุ่ย แปลเป็นไทยได้ว่า สองน้ำ เอ้อ แปลว่า สอง สุ่ย แปลว่าน้ำ รวมกัน เป็น สองน้ำ จะมีคลองเล็กคลองน้อยในเขตเมือง ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำ Choshui เมืองเอ้อสุ่ยเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเขต Changhua County จังฮั่ว ซึ่งถ้าดูในแผนที่เมืองเอ้อสุ่ยจะห่างจาก Sun moon lake แค่ 45km. เองค่ะ เรามารู้จักเมืองเอ้อสุ่ยให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ ย่านการค้าเมืองเอ้อสุ่ย 彰化二水商圈 Ershui shopping District เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรและเจ้าของร้านค้าในท้องถิ่นได้ร่วมกันก่อตั้ง Read more…