Tag: changhua

  • เที่ยวย่านการค้าเมืองเอ้อสุ่ย Ershui 二水 ไต้หวัน : Taiwan

    เที่ยวย่านการค้าเมืองเอ้อสุ่ย Ershui 二水 ไต้หวัน : Taiwan

    ไต้หวันกันปะ ประเทศที่เรานิยมไปเที่ยว ไปกินโดยเฉพาะชานมไข่มุก ไปช้อปปิ้ง เราก็จะนึกถึงแต่ ไทเป ไทจง จิ่วเฟื่น ทะเลสาบ Sun moon ก็ถือว่าที่เที่ยวยอดฮิตนิยมไป แต่บทความนี้จะขอนำเสนออีกเมืองที่เป็นเมืองแห่งการค้าและธุรกิจ คือ เมือง Ershui 二水 เอ้อสุ่ย แปลเป็นไทยได้ว่า สองน้ำ เอ้อ แปลว่า สอง สุ่ย แปลว่าน้ำ รวมกัน เป็น สองน้ำ จะมีคลองเล็กคลองน้อยในเขตเมือง ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำ Choshui เมืองเอ้อสุ่ยเป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ในเขต Changhua County จังฮั่ว