Tag: fukushima

  • เที่ยวญี่ปุ่น ชวนเธอไปดูเป็ดดูหงส์ ที่ INAWASHIRO LAKE

    เที่ยวญี่ปุ่น ชวนเธอไปดูเป็ดดูหงส์ ที่ INAWASHIRO LAKE

    พาไปชมความขาว หนาว ใส ที่ ทะเลสาบอินะวะชิโระ INAWASHIRO LAKE  จังหวัดฟุคุชิมะ Fukushima ประเทศญี่ปุ่น เป็นทะเลสาบที่กว้างมากแห่งหนึ่ง ถ้าช่วงฤดูหนาวมีหิมะข๊าวขาว บรรยากาศมีทะเลสาบเป็น Foreground และ Backgound เป็นภูเขาบันได (Bandai) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขา ริมทะเลสาบก็จะมีบรรดาฝูงนกเป็ดน้ำ และหงส์ขาวหลายร้อยตัวมาว่ายน้ำเล่น