Tag: lijiang

  • รีวิวเที่ยวจีน จาก หยวนหยาง Yuanyang หลงทางไป ลี่เจี่ยง Lijiang

    รีวิวเที่ยวจีน จาก หยวนหยาง Yuanyang หลงทางไป ลี่เจี่ยง Lijiang

    เที่ยวจีน จากความเดิมตอนที่แล้ว คลิกอ่าน ตามหานาขั้นบันไดเขียวๆ ที่หยวนหยาง Yuanyang จนตัวจะเขียวกันแล้ว ก็ไปเที่ยวกันต่อ แต่ว่า … เปลี่ยนแผนกันนิดหน่อย การจัดการก็ไม่นิดหน่อยซิค่ะ สำหรับเรา ง่ายๆ ไม่ ยุ่งๆ ชอบ ฮาๆ ซึ่งค่ำนี้เราต้องกลับคุนหมิงด้วยรถบัสนอน เพื่อจะไปเที่ยวเมืองตงชวนตามแผนเดิม ตั้งใจจะไปดูแผ่นดินสีแดง แต่คิดไปคิดมา ช่วงนี้น่าจะเป็นทุ่งนาเขียวคงไม่เห็นแผ่นดินสีแดงแน่นอน เลยเปลี่ยนแผนไป เมืองลี่เจียง Lijiang แต่จากคุณหมิงเราจะเดินทางไปยังไงดีนะ เพราะมีเวลาแค่ 2 วัน กับ 1 คืน รีบหาข้อมูลการเดินทางในทุกแบบว่าแบบไหนเหมาะกับเวลาที่เรามี ก็ได้ว่า จะนั่งรถไฟจากคุนหมิงไปลงต้าลี่ 2 ชั่วโมง แล้วต่อรถไฟจากต้าลี่ไปลี่เจียงอีก 2 ชั่วโมง จะทำให้มีเวลาเที่ยวได้พอ ลืมบอกๆ รถบัสจากหยวนหยางกลับคุนหมิงมีวันละ 3 รอบ เวลา  9 โมง 11 โมง และ 5 โมงเย็น รถบัสนอนสภาพดีสะอาด […]