Month: April 2020

  • ปากีสถาน ประมาณนี้ Incredible Pakistan

    ปากีสถาน ประมาณนี้ Incredible Pakistan

    ปากีสถานมีอะไรน่าเที่ยว ถ้าไม่มาสัมผัสด้วยตัวเองก็ไม่รู้ Incredible Pakistan เพราะ ปากี มีจริง การเดินทางที่มีแต่เขา เขา และภูเขาสูง เราจะเดินทางตามเทือกเข้า HINDUKUSH , THUI , HIMALAYA  , KARAKORAM ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ บ้างก็เป็นริ้วริ้วสลับตัดกับสีน้ำตาลเข้ม หรือที่เกิดเป็นธารน้ำแข็ง แค่นี้ก็ตื่นเต้นมากแล้ว

  • รีวิวเที่ยวจีน เพราะ เอาแต่ใจไปย่าติง Yading เริ่มต้นจาก Chengdu

    รีวิวเที่ยวจีน เพราะ เอาแต่ใจไปย่าติง Yading เริ่มต้นจาก Chengdu

    Yading เที่ยวจีนครั้งนี้ เพราะ เอาแต่ใจไปย่าติง หลังจากที่แวะเที่ยวเมืองรายทางแบบค่ำไหนนอนนั่น และเที่ยว ไห่โหลวโกว Hailuogou พร้อมกับปรับสภาพร่างกาย ตามถนนหมายเลข G318 เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ก็มาถึงถึงเมือง Riwa หรือ Shangri-La ซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างจาก Yading อุทยานย่าติง 40 กิโลเมตร เข้าเที่ยวย่าติง 2 วัน ให้หนำใจกันไปเลย ธรรมชาติสุดอลังการงามไปหมด