Tag: ขนมควยลิง

  • จันท์ แล้ว จันท์ เล่า เที่ยวชุมชนเก่า ริมคลองหนองบัว จันทบุรี

    จันท์ แล้ว จันท์ เล่า เที่ยวชุมชนเก่า ริมคลองหนองบัว จันทบุรี

    เที่ยวจันทบุรี มีทั้ง ทะเล น้ำตก ภูเขา วิถีชีวิต ผู้คน ชุมชน และของกิน แต่ถ้าพูดถึงชุมชนเก่าแก่ นอกจากชุมชนจันทบูรแล้ว ก็ยังมี ชุมชนหนองบัว ที่เก่าแก่มีวิถีดั่งเดิมน่าสนใจและมีจุดเด่นในเรื่องของกินและขนม แล้วก็เป็นขนมโบราณที่แปลกและหากินยาก จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ “ชุมชนขนมแปลก” หรือ “ชุมชนริมคลองหนองบัว”