Tag: ผาหมวก

  • มา นาแห้ว บ่เคย แห้ว กลับไป

    มา นาแห้ว บ่เคย แห้ว กลับไป

    พาไปเที่ยวชมธรรมชาตินาแห้วในช่วงฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน สีสันก็จะต่างกัน รีวิวนี้ก็จะมีสีน้ำตาลของใบไม้แห้ง แต่เสน่ห์ยังคงเดิม นาแห้ว จ.เลย ที่มีครบ ทั้ง ธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก วัฒนธรรม โบราณสถานอันเก่าแก่ และวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมแต่อบอุ่น น่ารัก ลองมาเที่ยวกันดูแล้วจะรู้ว่าสวยงาม มานาแห้วแล้วจะไม่แห้วกลับไป แต่จะสมหวังมีความสุขกลับไปทุกคน … แน่นอน