Tag: ภูค้อ

  • มา นาแห้ว บ่เคย แห้ว กลับไป

    มา นาแห้ว บ่เคย แห้ว กลับไป

    ” พี่น้องเอ๋ย ผู้ได๋ว่านาแห้ว ฮ้าง จะจุงแขนมาเบิ่ง วัฒนธรรม ยังโจโก้ มันซิฮ้างได้จังได๋ เพิ่นว่านาแห้วนี้ มีดีหลายอย่าง ทั้งแนวอยู่แนวกิน น้ำผักสะทอนก็ขึ้นชื่อ คือ ภูมิปัญหาพื้นบ้าน ทางโบราณสถาน จิตกรรมวัดโพธิ์ชัย ก๊ะล้ำค่า ศรัทธาพระเจ้าองค์แสน พระธาตุดินแทนงามสมัย ประเพณีก็ยิ่งใหญ่ แห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา ทะเลหมอกก็ซึ้งตรึงใจ ไปเบิ่งได้ที่ภูผาหนอง ลองมาเบิ่งนาแห้วกันดู แล้วซิฮู้ว่างาม มานาแห้วแล้วบ่เคยแห้วกลับไป พ่วนแน๋วพี่น้องเอ๋ย” เกริ่นนำมาขนาดนี้แล้ว นั่นคือคำผญ๋า หรือคำสร้อยที่คล้องจ้อง ให้เห็นว่า อ.นาแห้ว จ.เลย มีดีอะไรบ้าง เราเคยเขียนไว้ เที่ยวนาแห้วในช่วงที่เขียวๆ ปลายฝนต้นหนาวมาแล้ว ตามอ่านได้ที่นี่นะคะ แต่ในรีวิวนี้ จะพาไปเที่ยวชมธรรมชาตินาแห้วในช่วงฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน สีสันก็จะต่างกัน รีวิวนี้ก็จะมีสีน้ำตาลของใบไม้แห้ง แต่เสน่ห์ยังคงเดิม นาแห้ว ที่มีครบ ทั้ง ธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ น้ำตก วัฒนธรรม โบราณสถานอันเก่าแก่ และวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมแต่อบอุ่น น่ารัก ลองมาเที่ยวกันดูแล้วจะรู้ว่าสวยงาม […]