Tag: หนองบัว

  • จันท์ แล้ว จันท์ เล่า เที่ยวชุมชนเก่า ริมคลองหนองบัว จันทบุรี

    จันท์ แล้ว จันท์ เล่า เที่ยวชุมชนเก่า ริมคลองหนองบัว จันทบุรี

    หลง เสน่ห์ จันท์ มาเที่ยว จันท์ ถึง สุข ^_^ ว่าด้วยเรื่อง เที่ยวจันทบุรี สำหรับเราเป็นจังหวัดที่เพียบพร้อมทุกอย่าง ทั้ง ทะเล น้ำตก ภูเขา วิถีชีวิต ผู้คน ชุมชน และเรื่องกิน โดยเฉพาะผลไม้ ที่ได้ชื่อว่าเป็น king และ queen of fruits อย่าง ทุเรียนและมังคุด ที่จะออกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ แต่ถ้าพูดถึงชุมชนเก่าแก่ นอกจากชุมชนจันทบูรแล้ว ก็ยังมี ชุมชนหนองบัว ที่เก่าแก่มีวิถีดั่งเดิมน่าสนใจและมีจุดเด่นในเรื่องของกินและขนม แล้วก็เป็นขนมโบราณที่แปลกและหากินยาก จนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ “ชุมชนขนมแปลก” หรือ “ชุมชนริมคลองหนองบัว” หรือถ้าบอกว่า เป็นที่ที่ขายขนมสุดแปลกอย่าง “ขนมควยลิง” หลายคนก็คงจะร้องอ๋อ !!! มันคือที่ชุมชนขนมแปลกนั่นเอง ชุมชนหนองบัว ต.หนองบัว อ.เมือง จันทบุรี เป็นชุมชนและตลาดที่เก่าแก่ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร มีบ้านเรือนไม้เก่าอายุนับร้อยปี […]