Tag: เชียงราย

  • เชิดชูคุณค่าชาวนาไทย ที่ โรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน กับ CP All

    เชิดชูคุณค่าชาวนาไทย ที่ โรงเรียนชาวนา ไร่เชิญตะวัน กับ CP All

    ” ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า ชาวนาเหนื่อยยาก ลำบากกายา สงสารบรรดา คนยากคนจน “ :star: เพราะ ข้าว นั้นสำคัญ กับชีวิตคนไทย เราอยากให้รู้และเห็นคุณค่าของข้าว และชาวนา ที่เรียกว่าเป็น กระดูกสันหลังของชาติ ทริปนี้เราได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย กับทาง CP All ที่พาไปเที่ยวและเรียนรู้การทำนา เกษตรอินทรีย์ ที่ โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ใน ไร่เชิญตะวัน เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ โดยท่านพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชาวนานี้ ด้วยแนวคิด จากเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์พระราชาด้านเกษตรอินทรีย์  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน Cherntawan International Meditation Center ตั้งอยู่ที่ บ้านใหม่สันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ 200 […]