Tag: Songpinggou

  • เที่ยวจีน ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่ Songpinggou

    เที่ยวจีน ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่ Songpinggou

    จะพาไปฟินกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่ ซงปิงโกว Songpinggou 松平沟 มณฑลเสฉวน Sichuan จีน หลังจากที่เรารับความขาวหนาวเย็นที่ Dagu กันแล้ว เรานอนพักที่เมือง Heishui 2 คืน แผนต่อไปคือ เหมารถให้พาไปเที่ยว Songpinggou แล้วพาไปส่งที่เมือง Maoxian ซึ่งใช้เวลานั่งรถและเที่ยว 1 วันพอ ก็ลุยกันโลด